HOLMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:Celem projektu
jest wdrożenie platformy B2B do działalności przedsiębiorstwa oraz usprawnienie procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.Wartość projektu:
383.000 PLN


Dofinansowanie projektu z UE:
191.500 PLN